Inschrijvingsvoorwaarden

INSCHRIJVINGS- EN TOELATINGSVOORWAARDEN :

1)      Meerderjarig zijn

 

2)      Inkomensvoorwaarde :


In 2021 gelden de inkomsten van het meest recent beschikbaar aanslagbiljet voor kandidaat-huurders.
Het inkomen van de referentie-kandidaat en partner mag niet meer bedragen dan:
o 25.850,00 €  voor alleenstaanden zonder personen ten laste.
o 28.015,00€  voor een alleenstaande persoon met een handicap.
o 38.773,00 €, vermeerderd met 2.167€  per persoon ten laste, voor anderen

 

3)      Eigendomsvoorwaarde :


U op het moment van inschrijving geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk: (in België of in het buitenland)

- in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal heeft.

- in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.

Deze voorwaarde geldt voor de toekomstige referentiehuurder en voor de partner die de sociale woning mee zal bewonen. 

Indien u als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond inbracht in een vennootschap, kan u zich ook niet inschrijven.
Er zijn een aantal uitzonderingen mogelijk op deze voorwaarde:

- Is uw woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde max. 2 maanden voor de inschrijving

- Uw woning is onaangepast aan je fysieke beperking.

- U verliest het beheer van uw woning door een collectieve schuldenregeling of faillissement.

- U heeft een eigendom met een (ex-)partner die de sociale huurwoning niet mee gaat bewonen.

- Uw woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone waar u niet mag wonen. (vakantieverblijf, camping)

- U heeft uw woning, bouwgrond of appartement kosteloos verworven, via schenking of erfenis.

 

4)      Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.

 

5)      Voorwaarde van inburgeringbereidheid.