Sociale huisvestingsmaatschappij

Niet alleen wensen wij als sociale huisvestingsmaatschappij een prominente rol te spelen op de woonmarkt te Harelbeke, wij streven er ook naar u voldoende te informeren over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden bij het zoeken naar een sociale, betaalbare woning.

Met deze website menen wij u alle informatie als toekomstige of bestaande huurder te kunnen verschaffen. U vindt er dan ook de nodige inlichtingen betreffende inschrijving, huurmodaliteiten, rechten en plichten van onze huurders. Tevens hebben wij getracht u een uitgebreid aantal links ter beschikking te stellen en u zo wegwijs te maken in de wereld van de Vlaamse Huisvesting, energiebeleid en sociale begeleiding.

Mocht u echter verdere vragen hebben of concrete inlichtingen wensen te bekomen, dan kunt u steeds rechtstreeks contact nemen met onze diensten te Harelbeke. Ons personeel zal u tijdens de kantooruren steeds te woord staan.

Wij hopen u met onze website nog meer te informeren over ons patrimonium en de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Wij staan echter ook open voor suggesties of opmerkingen betreffende onze website. Ook hiervoor kunt u zich steeds tot onze diensten wenden.

Koen Verdru
Directeur
Piet Decavele
Voorzitter

Persbericht woonmaatschappijen

Contact

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 12:00 en van 13:30 tot 16:30. Op vrijdag zijn we bereikbaar tot 15h.

Technische problemen? Klik hier of
Bel 056/72 05 37

Zoek een huurwoning

Ben je op zoek naar een huurwoning dan kun je door op het kaartje te klikken ons patrimonium in de betreffende gemeente bekijken.

Toegankelijkheidsverklaring