U bent hier:

Tips & links

Samen wonen is samen leven

Iedereen heeft de vrijheid te leven zoals hij dat wenst. Deze vrijheid brengt echter ook verantwoordelijkheid met zich mee. Namelijk het respecteren van de vrijheid van anderen.

Elke huurder dient er op toe te zien dat hij en zijn gezin geen overlast bezorgen aan de buren of medebewoners. Het lijkt vanzelfsprekend, doch indien één persoon of gezin zich niet aan de regels houdt, zorgt dit voor ontevredenheid, klachten tot zelfs burenruzies. Om dit te vermijden werden de hoofdregels opgenomen in een reglement van inwendige orde, dat aan uw huurovereenkomst is toegevoegd.  Overtreding van dit reglement kan tot verbreking van de huurovereenkomst leiden.