Huurwoningen

De hoofdactiviteit van cvba Mijn Huis is het bouwen en verhuren van woningen. Momenteel beschikken wij over 1742 woningen verdeeld over 10 gemeenten.

Gezien de ouderdom dienen een aantal woningen gerenoveerd te worden. Dit gebeurt in groep of individueel, meestal bij het vrijkomen van een woning.

In veel gevallen worden enkel de nodige onderdelen van een woning vervangen. Zo renoveerde Mijn Huis in de voorbije jaren dakgoten, garagepoorten, keukens, CV-ketels, en andere, steeds met de bedoeling om aan onze huurders een woning te kunnen aanbieden die voldoende kwalitatief is.

Toch is het onmogelijk om alle oude woningen onmiddellijk op punt te zetten. In een aantal gevallen moeten wij dus noodgedwongen een woning aanbieden die nog niet ten volle aan de hedendaagse eisen voldoet. Cvba Mijn Huis streeft er echter naar om jaarlijks een aantal woningen op te waarderen en zal dan ook haar renovatieprogramma gestaag verder zetten, niettegenstaande er ook van onze huurders in een aantal gevallen om hun geduld gevraagd zal worden.