U bent hier:

Legal Privacyverklaring

Legal

Privacyverklaring Mijn Huis

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedere kandidaat-huurder of huurder van "Mijn Huis" met maatschappelijke zetel te Marktstraat 80, 8530 Harelbeke, ondernemingsnummer: BE0405.430.603.

De huisvestingsmaatschappij Mijn Huis kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je gebruik maakt van onze diensten en /of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

De huisvestingsmaatschappij Mijn Huis kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voornaam en familienaam
 • Geboortedatum, geslacht en nationaliteit
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens: telefoonnummer/ gsm-nummer, emailadres
 • Adreshistoriek
 • Rijksregistergegevens: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboorteplaats en datum overlijden, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, nationaliteit en historiek, inschrijving in bevolkings- of vreemdelingenregister en wettelijke samenwoonst.
 • Taalkennis: beheersing van het Nederlands
 • Gezinssamenstelling: wettelijke samenwoonst, personen ten laste, omgangsregeling m.b.t. de kinderen.
 • Financiële gegevens: inkomen, onderhoudsgelden lastend betrokkene.
 • Eigendomsgegevens: verwerving van onroerend goed kosteloos of ten bezwarende titel

WAAR HALEN WIJ DE GEGEVENS?

 • Via de website www.mijn-huis.be
 • Jijzelf bij het inschrijven. Juiste en volledige informatie is altijd verplicht. Wordt er foutieve of onvolledige informatie bezord, dan kunnen er sancties worden opgelegd.
 • Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboorteplaats en datum overlijden, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, nationaliteit en historiek, inschrijving in bevolkings- of vreemdelingenregister en wettelijke samenwoonst.
 • FOD Sociale zekerheid: gegevens rond leefloon, handicap en pensioenen.
 • FOD Financiën: gegevens omtrent belastbare inkomsten en eigendomsgegevens, gegevens over eigendommen in vennootschappen
 • Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering: gegevens omtrent taalbereidheid, taalkennis en inburgering
 • Private instanties in België of in het het buitenland die onderzoek voeren naar onroerend vermogen in het buitenland.
 • Kind en Gezin: gegevens rond handicap kinderen.

 

WAAROM HEBBEN WIJ JE GEGEVENS NODIG?

De huisvestingsmaatschappij Mijn Huis verwerkt jouw persoonsgegevens om te informeren, controleren, toe te wijzen en het verder opvolgen van het inschrijvingsdossier of huurovereenkomst.
De gegevens worden alleen doorgegeven voor het uitvoeren van de overeenkomsst, vanwege een wettlijke verplichting of algemeen belang van de verwerkingsverantwoordelijke of met jouw toestemming.

Wanneer je kandidaat-huurder bent, worden de persoonsgegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Opmaken van een inschrijvingsdossier
 • Je informatie bezorgen over de status van het dossier
 • Controle van het inschrijvingsdossier om te zien of je voldoet aan de voorwaarden om sociaal te huren en je op te volgen (je plaats op de wachtlijst)
 • Om de onroerende bezitswaarde in binnen-en buitenland te controleren en eigendomsfraude te bestrijden.
 • Om je een sociale woning te kunnen toewijzen.

Wanneer je huurder bent, worden de persoonsgegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om de huurovereenkomst op te maken en uit te voeren
 • Om de huurprijs te berekenen
 • Om je te informeren betreffende eventuele herstellingen/ tekortkomingen van de woning, betalingsachterstal, berekenen energieverbruik en andere huurlasten
 • Om de onroerende bezitswaarde in binnen- en buitenland te controleren en eigendomsfraude te bestrijden

HOE LANG BEWAREN WIJ JE GEGEVENS?

De huisvestingsmaatschappij Mijn Huis bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Voor bepaalde gegevens worden de bewaartermijnen wettlijk bepaald en houden we jouw gegevens bij, zolang de wettelijke bepaling dit voorschrijft.

Als je wenst dat we jouw gegevens niet langer bijhouden of indien je meer informatie wil over de bewaartermijnen, kan je ons hiervoor contacteren via mail.

DELEN MET ANDEREN.

De huisvestingsmaatschappij Mijn Huis kan jouw persoonsgegevens alléén verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij delen persoonsgegevens met:

 • Het Agenschap Wonen-Vlaanderen: gegevens over de huurpremie en huursubsidie van kandidaat-huurders en leden van het huishouden, persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur, adresgegevens van sociale woningen en gronden.
 • OCMW: persoonsgegevens van kandidaat-huurders voor het verkrijgen van een huurpremie
 • Private instanties in België of in het buitenland waarmee Mijn Huis samenwerkt om de onroerende bezitswaarde van kandidaat-huurders en huurders te onderzoeken, persoonsgegevens en rijksregisternummer in binnen- en buitenland, kadastrale en andere gegevens rond (onroerend) vermogen
 • Agentschap Inburgering en Integratie: gegevens rond taalbereidheid, taalkennis en inburgering.
 • Steden en gemeenten: woninggegevens van sociale woningen in de desbetreffende stad of gemeente
 • Vreg: woninggevevens over de energetische waarde van sociale woningen

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van de huisvestingsmaatschappij Mijn Huis worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Ook de pagina's die je op onze website bezoekt en alle infofmatie die je ons vrijwillig verstrekt, worden opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. We gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

De huisvestingsmaatschappij Mijn Huis maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de website bij Google zoekresultaatpagina's zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan de huisvestinsmaatschappij Mijn Huis te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettlijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De huisvestingsmaatschappij Mijn Huis heeft hier geen invloed op.
De huisvestingsmaatschappij Mijn Huis heeft Google geen toestemming gegeven om via de website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

HOSTING PROVIDERS

Bij de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met onderaannemers (bijvoorbeeld hosting providers voor de Website). Deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Econimische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacy beleid van de huisvestingsmaatschappij Mijn Huis strikt te respecteren. Zij handelen enkel op instructie van de huisvestingsmaatschappij Mijn Huis en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

COOKIES

Op onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd samen met enkele gegevens over het bezoek die ons toelaten om een aantal anonieme statistieken bij te houden.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Verschillende pagina's van de website bevatten links naar andere websites. De in dit document opgenomen richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor onze website. Wij raden je aan de bepalingen ovr gegevensbescherming op de andere sites te bekijken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar je via links op onze website wordt doorverwezen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om kosteloos informatie op te vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@mijn-huis.be
De huisvestingsmaatschappij Mijn Huis zal zo snel mogelijk, maar zeker binnen de 30 dagen, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

De huisvestingsmaatschappij Mijn Huis neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de huisvestingsmaatschappij Mijn Huis maakt gebruik van een betrouwbaar SSl Certificaat om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via privacy@mijn-huis.be.

WIJZIGINGEN

De huisvestingsmaatschappij Mijn Huis behoudt zich steeds het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Ben je het oneens met een wijziging in de privacyverklaring, dan heb je steeds de mogelijkheid om jouw account stop te zetten.

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 20/10/2021.

ANDERE VRAGEN

Heb je nog andere vragen over het gebruik en de verwerking van jouw persoonsgegevens, dankun je je wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via privacy@mijn-huis.be. Dit adres is uitsluitend bestemd voor vragen met betrekking tot privacy en de bescherming en bewaring van uw persoonsgegevens.

www.mijn-huis.be is een website van de huisvestingsmaatschappij Mijn Huis.
Je kan ons bereiken op het volgende adres:

Adres: Marktstraat 80, 8530 Harelbeke
Ondernemingsnummer: BE0405.430.603
Telefoon: 056 72 05 37
E-mailadres: info@mijn-huis.be