Inschrijvingsvoorwaarden

INSCHRIJVINGS- EN TOELATINGSVOORWAARDEN :

1)      Meerderjarig zijn

 

2)      Inkomensvoorwaarde :


In 2019 gelden de inkomsten van het jaar 2016 voor kandidaat-huurders.
Het totaal geïndexeerde netto belastbaar inkomen (= netto belastbaar inkomen 2016 x 1,0312) van alle gezinsleden mag niet meer bedragen dan :
o 24852,00 €  voor alleenstaanden zonder personen ten laste.
o 26934,00€  voor een alleenstaande persoon met een handicap.
o 37276,00 €, vermeerderd met 2.084,00 €  per persoon ten laste, voor anderen

 

3)      Eigendomsvoorwaarde :


Op het moment van inschrijving geen woning of bouwgrond volledig in eigendom of vruchtgebruik hebben.
Uitzonderingen:* Campingverblijf. * Kandidaten in echtscheiding of die hun wettelijke samenwoning wensen te beëindigen. * Eigenaars van een onteigende woning. * Eigenaars van een onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woning. * Eigenaars van een woning waarover zij het beheer hebben verloren ingevolge faillietverklaring.

 

4)      Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.

 

5)      Voorwaarde van inburgeringbereidheid.