Inschrijvingsvoorwaarden

INSCHRIJVINGS- EN TOELATINGSVOORWAARDEN :

1)      Meerderjarig zijn of een minderjarige ontvoogde persoon of een minderjarige die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst of een OCMW.

 

2)      Inkomensvoorwaarde :


In 2023 gelden de inkomsten van het meest recent beschikbaar aanslagbiljet voor kandidaat-huurders (max. 3 jaar oud). 
Het inkomen van de referentie-kandidaat en partner mag niet meer bedragen dan:
o28.105,00 €  voor alleenstaanden zonder personen ten laste.
o30.460,00€  voor een alleenstaande persoon met een handicap.
o42.156,00 €, vermeerderd met 2.356,00€  per persoon ten laste, voor anderen

 

3)      Eigendomsvoorwaarde :


U op het moment van inschrijving geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk: (in België of in het buitenland)

- in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal heeft.

- in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.

Deze voorwaarde geldt voor de toekomstige referentiehuurder en voor de partner die de sociale woning mee zal bewonen. 

Indien u als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond inbracht in een vennootschap, kan u zich ook niet inschrijven.
Er zijn een aantal uitzonderingen mogelijk op deze voorwaarde:

- Is uw woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde max. 2 maanden voor de inschrijving

- Uw woning is onaangepast aan je fysieke beperking.

- U verliest het beheer van uw woning door een collectieve schuldenregeling of faillissement.

- U heeft een eigendom met een (ex-)partner die de sociale huurwoning niet mee gaat bewonen.

- Uw woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone waar u niet mag wonen. (vakantieverblijf, camping)

- U heeft uw woning, bouwgrond of appartement kosteloos verworven, via schenking of erfenis.

 

4)      Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.

 

5)     Taalkennisverplichting als toekomstige huurder. Twee jaar nadat je huurder wordt, zal jij en/of je echtgenoot, wettelijke samenwoner of feitelijke partner over basistaalvaardigheid Nederlands moeten beschikken, tenzij je bent vrijgesteld.