Huurovereenkomst

De huurovereenkomsten zijn van bepaalde duur, voor een duurtijd van 9 jaar. Dit kan telkens verlengd worden met opeenvolgende periodes van 3 jaar (indien je blijft voldoen aan de voorwaarden). Evenwel is er voor elke nieuwe huurder een proefperiode voorzien van twee jaar. Daarenboven geldt deze proefperiode ook voor iedereen die later bij de oorspronkelijke huurder komt wonen.

Volgens het Kaderbesluit van toepassing voor de Sociale Huur (12.10.2007) ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode zijn er 3 verschillende categoriën huurders:

Categorie A: de refentiehuurder + wettelijke of feitelijke partner bij aanvang van de huurovereenkomst.
    - Moeten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden
    - Moeten de huurovereenkomst ondertekenen
    - Hebben 'woonrecht' (recht om te blijven wonen, indien andere gezinsleden de woningen verlaten)
    - Kunnen het kooprecht zittende huurder uitoefenen

Categorie B: de persoon die na aanvang van de huurovereenkomst huwt of wettelijk gaat samenwonen met de referentiehuurder en de feitelijke partner die na de aanvang van de huurovereenkomst langer dan 1 jaar bij de referentiehuurder woont (en dus categorie C was).
    - Moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden
    - Moet de huurovereenkomst ondertekenen, a.d.h.v. bijvoegsel
    - Heeft 'woonrecht'
    - Kan het kooprecht zittende huurder uitoefenen

Categorie C: de meerderjarige en minderjarige kinderen bij aanvang van de huurovereenkomst en alle andere personen die na aanvang van de huurovereenkomst bij de referentiehuurder komen wonen.
    - Moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden
    - Moet de huurovereenkomst ondertekenen, a.d.h.v. bijvoegsel
    - Hebben GEEN woonrecht
    - Kunnen het kooprecht zitten huurder NIET uitoefenen


 

Reglement van inwendige orde