Opzeggen privé-verhuring van een autostandplaats, carport of garage

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een termijn van onbepaalde duur wat inhoudt dat beide partijen op gelijk welk ogenblik een einde kunnen maken aan deze overeenkomst mits een vooropzeg van één maand, bij per post aangetekend schrijven. Na ontvangst van uw opzegbrief, wordt binnen de week een aangetekend schrijven verstuurd ter bevestiging van uw opzeg. Hierin worden volgende zaken gemeld:

  • datum van plaatsbeschrijving en sleuteloverhandiging
  • aandachtspunten bij opzeg