Herstellingen ten laste van de huurder

In grote lijnen komt het erop neer dat de huurder moet instaan voor het onderhoud van de zichtbare delen aan de binnenkant van de woning. Onder andere:

 • Schilderwerken:
  binnen de woning/het appartement
   
 • Sanitair:
  • herstel en vernieuwen van kranen en WC
  • schade aan lavabo’s en badkuip
  • verstoppingen allerhande leidingen
  • ledigen en reinigen van regenputten, septische putten en sterfputten
  • vorstschade bij ontbreken van voorzorg
  • schade ten gevolge van verkalking
    
 • Centrale Verwarming:
  Voor het onderhoud van de centrale verwarming is een omniumcontract voorzien. Dit betekent dat alle normale kosten door het contract gedekt zijn. Kosten omwille van verkeerd gebruik of verwaarlozing zijn door de huurder onmiddellijk te vereffenen met de hersteller.

  Wordt de hersteller opgeroepen zonder verantwoorde reden (bvb. Onvoldoende waterdruk, opnieuw opstarten na het afleggen door de huurder) dan zullen de verplaatsingskosten ook onmiddellijk door de huurder aan de hersteller betaald moeten worden. Dit geldt natuurlijk ook in geval de hersteller na een oproep voor een gesloten deur staat.
   
 • Lood- en zinkwerken:
  • bij schade door de huurder
  • reinigen van goten en afvoerleidingen
    
 • Electriciteit:
  • zekeringen, sleutels, stopcontacten, schakelaars
  • ontstoring en kortsluiting van en door apparaten
    
 • Timmer- en schrijnwerken:
  • scharnieren en sluitingen van ramen, binnendeuren en poorten
  • sleutels en sloten
  • rolluiklinten, mechanismen en kasten
  • herstel van keukens door gebruik
  • gebroken ruiten
  • onderhoud van PVC
  • trapleuning, verankering en stijlen
    
 • Vloer en vloerbekleding:
  schade/breuk door gebrek aan onderhoud of slijtage door toedoen van de huurder
   
 • Metselwerken:
  schade/breuk door gebrek aan onderhoud of door toedoen van de huurder