Opzeggen van de huur van een sociale huurwoning of appartement

De huurovereenkomst kan op ieder moment opgezegd worden per aangetekende brief of in ons kantoor. De opzegging geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. Wil het hele gezin de woning verlaten, dan moeten alle huurders samen de huurovereenkomst opzeggen.

De opzegtermijn is normaal drie maanden, behalve bij opname in een woonzorgcentrum of in een voorziening met residentiële opvang voor personen met een handicap. Dan geldt er een opzegtermijn van één maand mits een attest van het woonzorgcentrum.

De opzegtermijn gaat in vanaf de eerste maand volgend op de maand waarin we de opzeg ontvangen.