Opzeggen van de huur van een sociale huurwoning of appartement

De huurovereenkomst kan op verschillende wijzen worden beëindigd:

  1. op initiatief van de huurder.
  2. op initiatief van de verhuurder, door opzegging van de huurovereenkomst.

Overeenkomstig het gemeen huurrecht kunnen huurder en verhuurder een verzoek tot verbreking van de huurovereenkomst voorleggen aan de vrederechter.

De huurovereenkomst neemt van rechtswege een einde op de laatste dag van de maand die volgt op de datum waarop de verhuurder het overlijden van de langstlevende huurder, heeft vernomen.

De opzeggingstermijn vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de verhuurder of de huurder met een aangetekende brief de opzeg heeft gegeven.

De huurovereenkomst wordt opgezegd of ontbonden ten aanzien van alle huurders.