Huurwaarborg

 

Huurwaarborg

De huurwaarborg wordt overgemaakt op de rekening courant van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen), die de huurwaarborgrekeningen beheert. De huurwaarborg brengt een intrest op die gekapitaliseerd wordt (de intresten worden bij de huurwaarborg gevoegd). Op aanvraag wordt u een attest bezorgd waar uw huurwaarborg (incl. intresten) op vermeld staat.
De waarborg zal op het einde van de huurovereenkomst aan de huurder of, bij zijn overlijden, aan zijn erfgenamen worden terugbetaald, na verrekening van de openstaande schulden of aftrekking van de vergoeding voor eventuele schade.

Huurwaarborg bij intrede

 

Huurwaarborg bij intrede

Iedere woongelegenheid heeft een maximale huurprijs. Deze huurprijs wordt vastgelegd via de sociale huurschatter (Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021).

De huurwaarborg bedraagt 2 maal de maximumhuurprijs. Evenwel wordt het bedrag van de huurwaarborg beperkt tot maximum € 1111,00.

Enkele voorbeelden:

  • Een kleine woning met een maximale huurprijs van € 400,00:
    huurwaarborg: 2 x € 400,00 = € 800,00.
  • Een grote recente woning met een maximale huurprijs van € 750,00:
    huurwaarborg: 2 x € 750,00 = € 1.500,00 -> maximum = € 1111,00.