Huurprijsberekening

 1 Verklarende woordenlijst

 

 • Basishuurprijs : Op basis van de schattingen van de notaris werden er marktwaarden bepaald. Een basishuur is de indexatie van de marktwaarde aan de hand van de gezondheidsindex.
  De basishuur, die vermeld staat in uw berekeningsnota is eveneens het maximum dat U kan betalen voor uw sociale huurwoning of -appartement, dit jaar.
 • Minimale huurprijs : De minimale huurprijs wordt geIndexeerd volgens de gezondheidsindex. Dit bedrag is het minimum dat u dit jaar voor uw sociale huurwoning of -appartement kan betalen.
 • Patrimoniumkorting : Huurders met eenzelfde inkomen zouden normaal eenzelfde huurprijs betalen, ongeacht de aard van de woning. Om de huurprijs toch afhankelijk te maken van de aard van de woning wordt een patrimoniumkorting toegekend.
  Bijvoorbeeld: Een sociale huurder die een kleine, oudere gezinswoning huurt zal minder huur betalen dat een sociale huurder met hetzelfde inkomen die een grotere, nieuwe woning huurt.
 • Energiecorrectie : Voor een woning die wat betreft energieprestatie duidelijk sterker presteert dan de normen van de VMSW, kan een prijsverhoging worden toegepast. voor een woning die wat betreft energieprestatie duidelijk zwakker presteert dan de normen van de VMSW, kan een vermindering worden toegepast ( deze korting wordt nog niet toepast).
 • Gezinskorting : Iemand is ten laste als die persoon kinderbijslaggerechtigd is en/of 66% invalide RIZIV erkend is

 

 

Kind ten laste

Kind ten laste

(niet bij u gedomicilieerd)

Volwassene

Geen invaliditeit

€ 19

€ 9,5

-

Invaliditeit (66%)

€ 38

€ 19

€ 19

 

 

 

LET OP!
Als een omgangsregeling loopt voor de kinderen is een andere verdeling van toepassing:

 

       

Huurt uw ex-partner een sociale

woning?

JA

NEEN

Is het kind bij u

gedomicilieerd?

JA

€ 9,5

€ 19

NEEN

€ 9,5

€ 9,5

 

       

 

U moet ons echter de juiste documenten (vonnis, akte, ...) en een verklaring ondertekend door u en uw ex-partner bezorgen om de korting te ontvangen.

2 Vaststelling van de huurprijs

De reële huurprijs wordt bepaald via:

 • het inkomen van de huurder (1/55 ste van het inkomen)
 • het aantal personen ten laste

De reële huurprijs mag niet

 • hoger zijn dan de marktwaarde
 • lager zijn dan de minimale huurprijs

Daarna dienen wij de huurlasten nog bij te tellen, de eventuele huurtoelagen af te trekken en andere verhuringen (bv. garage) bij te tellen. Het resultaat van dit alles, is wat u betaalt.