Herziening huishuur

De huurprijs wordt ieder jaar aangepast. Herzieningen in de loop van het jaar zijn alleen mogelijk in de volgende gevallen:

  • Indien uw HUIDIG gezinsinkomen (gezamelijk belastbaar inkomen) minstens 20% lager is dan dat van het referentiejaar 2014. Het huidige inkomen wordt berekend op basis van de gezinsinkomsten van de afgelopen 3 maanden.
  • Indien u met PENSIOEN gaat, is een herziening van de huurprijs ook mogelijk.
  • Indien u GEZINSSAMENSTELLING WIJZIGT (bv. door bijwoning, overlijden, ...) kan dit ook een invloed hebben op uw huurprijs.

Wat moet u hiervoor doen?

Neem VOORAF telefonisch contact (056/72.05.37) op met uw regio-verantwoordelijke of stuur een mail (huurders@mijn-huis.be), zo kunnen wij het u afspreken welke documenten u dient te bezorgen.

Let op:  De gevraagde documenten dienen altijd bezorgd te worden TEGEN UITERLIJK de 10e van de maand.