Hoe de huishuur storten?

Wij vragen aan elke huurder om vanaf heden de huishuur te betalen via een bestendige betalingsopdracht.

U geeft aan de bank volgende informatie:

  • Maandelijks te storten bedrag
  • Datum uitvoering: 5e van de maand
  • gestructureerde mededeling
  • Rekening begunstigde: CVBA Mijn Huis te Harelbeke:
    BE83 4643 1900 0115 (IBAN) - KREDBEBB (BIC)

De huishuur is verschuldigd tegen UITERLIJK de 10e van de maand.

Indien de huurder hiervan afwijkt kan hij hiervoor in gebreke gesteld worden. Bij een herhaalde verwittiging zonder gevolg wordt u opgeroepen voor de vrederechter.