Brandverzekering

We verwijzen hiervoor naar een artikel uit de huurovereenkomst:

“De verhuurder sluit een brandverzekering af die een clausule van afstand van verhaal op de huurder bevat en waarin het verhaal van derden is uitgebreid ten voordele van de huurder. Dus de verzekeraar kan de schade niet verhalen op de huurder. Bijgevolg dient de huurder geen huurderaansprakelijkheid voor de woning meer te verzekeren.

De huurder verbindt er zich toe zijn inboedel te laten verzekeren.

De wagen en of de motorfiets gestald in een afzonderlijke garage of op een autostandplaats in een gemeenschappelijke garage dienen afzonderlijk opgenomen te worden in de brandverzekering inboedel van de huurder.”

De premiekosten voor deze afstand van verhaal worden teruggevorderd van de huurder en zijn begrepen in de huurlasten (zie huurprijsberekening).