Sociale huisvestingsmaatschappij

Niet alleen wensen wij als sociale huisvestingsmaatschappij een prominente rol te spelen op de woonmarkt te Harelbeke, wij streven er ook naar u voldoende te informeren over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden bij het zoeken naar een sociale, betaalbare woning.

Met deze website menen wij u alle informatie als toekomstige of bestaande huurder te kunnen verschaffen. U vindt er dan ook de nodige inlichtingen betreffende inschrijving, huurmodaliteiten, rechten en plichten van onze huurders. Tevens hebben wij getracht u een uitgebreid aantal links ter beschikking te stellen en u zo wegwijs te maken in de wereld van de Vlaamse Huisvesting, energiebeleid en sociale begeleiding.

Mocht u echter verdere vragen hebben of concrete inlichtingen wensen te bekomen, dan kunt u steeds rechtstreeks contact nemen met onze diensten te Harelbeke. Ons personeel zal u tijdens de kantooruren steeds te woord staan.

Wij hopen u met onze website nog meer te informeren over ons patrimonium en de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Wij staan echter ook open voor suggesties of opmerkingen betreffende onze website. Ook hiervoor kunt u zich steeds tot onze diensten wenden.

Koen Verdru
Directeur
Piet Decavele
Voorzitter

Huuraanpassing naar aanleiding van Covid 19

De Vlaamse Regering heeft voor sociale huurders die door de coronamaatregelen tijdelijk een verminderd inkomen hebben, de regels aangepast om de huishuur opnieuw te berekenen op basis van een lager inkomen. Bent u door de coronamaatregelen tijdelijk werkloos en daalt uw gezinsinkomen met 20% of meer? Dan kunt u na 1 maand vragen om uw huurprijs tijdelijk te berekenen op basis van dat lageren inkomen. 

Wat moet u doen?

Neem VOORAF telefonisch contact (056/72 05 37) op met uw regioverantwoordelijke of stuur een mail (huurders@mijn-huis.be), zo kunnen we met u afspreken welke documenten u dient te bezorgen, tegen welke datum.