Sociale huisvestingsmaatschappij

Niet alleen wensen wij als sociale huisvestingsmaatschappij een prominente rol te spelen op de woonmarkt te Harelbeke, wij streven er ook naar U voldoende te informeren over de mogelijkheden die wij U kunnen bieden bij het zoeken naar een sociale, betaalbare woning.

Met deze website menen wij U alle informatie als toekomstige of bestaande huurder te kunnen verschaffen. U vindt er dan ook de nodige inlichtingen betreffende inschrijving, huurmodaliteiten, rechten en plichten van onze huurders. Tevens hebben wij getracht U een uitgebreid aantal links ter beschikking te stellen en U zo wegwijs te maken in de wereld van de Vlaamse Huisvesting, Energiebeleid en Sociale begeleiding.

Mocht U echter verdere vragen hebben of concrete inlichtingen wensen te bekomen dan kunt U steeds rechtstreeks contact nemen met onze diensten te Harelbeke. Ons personeel zal U tijdens de kantooruren steeds te woord staan.

Wij hopen met onze website U nog meer te informeren over ons patrimonium en de mogelijkheden die wij U kunnen bieden. Wij staan echter ook open voor suggesties of opmerkingen betreffende onze website. Ook hiervoor kunt U zich steeds tot onze diensten wenden.

Koen Verdru
Directeur
Piet Decavele
Voorzitter