Verzekering bij verhuring

CVBA Mijn Huis heeft voor alle verhuurde woningen en appartementen een brandpolis afgesloten. Dit betekent dat u als huurder alleen volgende zaken dient te verzekeren:

  • Eigen inboedel
  • Vaste elementen gebouwd na verhuring (vb.: tuinhuis)
  • Verfraaiingswerken (vb.: behangpapier, schilderwerken, …)

Gebroken of gebarsten ruiten, kunnen ook aangegeven worden aan onze verzekering, doch zult u altijd moeten instaan voor de franchise (+/- € 245,00). Dit zelfs als de schade te wijten is aan toeval of heerkracht. Indien het herstellingsbedrag lager is dan de franchise, dient u het volledige herstellingsbedrag te betalen.