Veranderingswerken doen aan uw huurwoning

Wilt u, als huurder, veranderingswerken doen aan uw woning? Vraag dit dan per brief aan bij CVBA Mijn Huis. Pas na een schriftelijke toestemming van CVBA Mijn Huis, mag u de werken uitvoeren. Indien u de toestemming krijgt om veranderingswerken uit te voeren, dienen deze uitgevoerd te worden volgens de regels van de kunst en zijn ze ten uwe laste. Mogen wij u erop wijzen dat bij eventuele huuropzeg, er kan gevraagd worden alles terug in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

Opgelet! Heeft u geen schriftelijke toestemming? Dan kan CVBA Mijn Huis eisen dat u alles terug afbreekt.

Wij willen u al meegeven dat verbouwingen in of aan een woning niet zullen toegestaan worden. Het is ook ten strengste verboden om schotelantennes, zonneluifels of andere constructies aan de gevels te bevestigen.