Herstelling aanvragen

De huurder is ertoe gehouden om elke schade waarvan de herstelling ten laste van de verhuurder valt, onmiddellijk aan deze laatste te melden. Als de huurder deze verplichting niet naleeft, wordt hij aansprakelijk gesteld voor elke uitbreiding van de schade en moet hij de verhuurder daarvoor schadeloos stellen.

Bel onze technische dienst op 056/72 05 37 of stuur een e-mail naar technischedienst@mijn-huis.be.

Wenst u één of meerdere aanpassingen te doen aan uw woning, vul dan het formulier in via onderstaande link.