De beëindigingsmogelijkheden van de huurovereenkomst voor de huurder

De huurder kan de huurovereenkomst op ieder moment beëindigen als hij een opzeggingstermijn van drie maanden in acht neemt. In de opzegbrief, die aangetekend verstuurd moet worden, vermeldt u duidelijk over welke woning of appartement het gaat. Tevens vermeldt u een telefoonnummer waar u te bereiken bent (in voorkomend geval ook een tijdstip : bvb. enkel na 16 u) en indien een familielid of kennis de formaliteiten in uw plaats zal vervullen, duidelijk naam, adres en telefoonnummer en relatie ten opzichte van de huurder vermelden.

Opgelet! Vergeet ook niet uw nieuw adres te vermelden! Beide partners dienen de opzegbrief te ondertekenen! Stuur de brief minstens drie werkdagen vóór het einde van de maand.

Na ontvangst van uw opzegbrief, wordt binnen de week een aangetekend schrijven verstuurd ter bevestiging van uw opzeg. Hierin worden volgende zaken gemeld:

  • datum van voorplaatsbeschrijving
  • datum van plaatsbeschrijving en sleuteloverhandiging
  • aandachtspunten bij opzeg
  • tarievenlijst bij huurschade

De helft en een vierde van de kosten van de plaatsbeschrijving worden aangerekende aan de vertrekkende huurder.