De opzegging van de huurovereenkomst door de verhuurder

De verhuurder kan de huurovereenkomst opzeggen tijdens en na de proefperiode in de hierna vermelde gevallen:

  1. Indien de voorwaarde betreffende de eigendom niet meer voldaan zijn.
  2. Indien de woning onderbezet is.
  3. Als er bij de huurder een ernstige of blijvende tekortkoming is met betrekking tot de verplichtingen die voorvloeien uit deze huurovereenkomst.  Hier bedraagt de opzeggingstermijn drie maanden.
  4. Als de huurder ingevolge onjuiste of onvolledige verklaringen onrechtmatig tot een huurwoning werd toegelaten. Hier bedraagt de opzeggingstermijn drie maanden.