Een klacht indienen

Je ergert je soms of maakt je kwaad over het gedrag van je buren of andere mensen in je directe omgeving.
Spreek jouw buur hierover aan. Jullie kunnen eventueel het probleem samen oplossen.

Soms ontvangen we anonieme brieven of telefonische contacten. Hiermee kunnen wij weinig stappen ondernemen.

Gelieve ons schriftelijk op de hoogte te brengen indien U zelf niet het probleem kan oplossen.
We zeggen NOOIT wie ons het probleem meldt. De regio-verantwoordelijke heeft als doel de problemen weg te werken.
Bij lawaaihinder neemt U best contact op met de wijkagent of politie.

Voor algemene vragen kan U uiteraard ons altijd contacteren via onderstaande link of via mail naar:
huuradministratie: huurders@mijn-huis.be
onderhoud en herstel: technischedienst@mijn-huis.be.